Sökväg: Namnet? -

T-WAY: Namnet?

Vägen.

"The way".

Jesus säger: "Jag är vägen, sanningen och livet" (Joh 14:6).

Inte vilken väg som helst...

Jesus fortsätter: "Ingen kommer till Fadern utom genom mig."

En tydlig och bestämd väg.

När man får upptäcka Gud, och hur man kan få leva ett vanligt liv som en del av Guds övernaturliga värld, då blir livet inte så vanligt längre.

När man accepterar att Jesus öppnar vägen till ett liv med Gud, och när man vill följa Jesus undervisning, om hur man kan få uppleva mer av Gud i vardagen, då är man en kristen - en som följer Jesus och lär sig av honom - en lärjunge.

Och redan de första lärjungarna började kalla sig de som följer "Jesu väg" eller "Vägen" (Apg 9:2, Apg 24:14).

Där började en oerhörd upptäcksresa!

Den fortsätter fram idag.

Häng med.